"Od srdce do srdce, láskou k lásce a sebepřijetí."

Terapie pro život ...

je soubor metod a nástrojů vycházejících z několikaletých zkušeností práce s klienty. Využívá terapeutických přístupů kvantové terapie, vizualizačních techniky, neurolingvistického programování, práce v hladině alfa, muzikoterapie. Terapie pro život nabízí klientovi individuální cestu, vytvořenou na míru s cílem poskytnout maximální podporu a pomoc tam, kde je jí třeba. 

Potřeba změny se vždy manifestuje v našem životě emocionální úrovni - narůstající nespokojenost, nepříjemné pocity, obavy, strachy, úzkosti... a následně i v hmotné oblasti -  alergie, bolesti, nemoci... Výjimkou nejsou potíže ve vztazích, rodinné či partnerské neshody, finanční problémy, problémy v zaměstnání nebo ve škole...

Tyto situace  nás vybízejí k zastavení a přehodnocení našeho směřování. Terapie pro život vám cestou láskyplného přijetí sebe sama, prací na vašem osobním růstu umožní překonat tyto životní milníky a posunout se blíže ke spokojenému životu.  S pomocí terapeuta nahlédnete do svého nitra, objevíte vnitřní prostor, odstraníte bloky, překážky, nefunkční přesvědčení a programy, které vás na vaší cestě brzdí v posunu. Naučíte se pracovat se svou intuicí, myslí, emocemi tak, aby se vám lépe žilo. 

Terapie pro život je dokonalé a transformační dobrodružství. Prostor sebepoznání a růstu. Pro někoho tvrdá práce, protkaná hlubokými emočními projevy, pro jiného příjemné relaxování a meditace. Pro mě, je to cesta, jak zvládat fungovat ve vnějším světě (plném neklidu) a přitom si umět zachovat vnitřní klid, rozvážnost a víru v pozitivní posun nejen individualit. Je to magická síla, která změnou vnitřního nastavení a prožívání mění náš okolní svět, realitu, ve které žijeme:-).

Je to práce, kterou jsem začala dělat, abych pracovala sama na sobě (což se stále děje) a kterou ráda předávám dál. Techniky, které mi předali Mayští kněží, koučové, instruktoři a duchovní průvodci za více jak 10let studia lidské mysli a energetiky mohou pomoci i vám a to jak na individuální terapii, tak na skupinových akcích a workshopech, které pravidelně pořádám. 

Snažím se "Cestou lásky k sebepoznání, sebepřijetí přispět ke zdraví, spokojenosti a pocitu vnitřního naplnění každého klienta." 

Certifikace - vzdělání: Speciální pedagog (UJEP), terapeut energetické psychologie (IEP), praktik kvantové léčby (IEP), Muzikoterapeut (UPOL),  

"Programy pro celostní rozvoj"

Cesta lotosového květu

On-line program určený ženám.

learn more

Relaxační "Cesta bubnu "

Skupinová hluboká relaxace za doprovodu šamanského bubnu.  

learn more

Terapie pro Život

Individuální terapie vhodná pro ženy i muže.

learn more

Síla ženy

7 setkání s léčivým šamanským  bubnem. 

learn more

léčivá "Cesta bubnu"

Individuální terapie s šamanským bubnem.

learn more

Škola tarotu 

Psychologické aspekty Crowleyho tarotu v praxi. Kombinovaná forma studia.

learn more

Quantum Touch - Kvantový dotek

  Quantum-Touch je mocná technika energetického léčení, která pracuje s energií životní síly – univerzální vibrací lásky a harmonie. V čínštině známá jako „chi“ nebo v sanskrtu jako „prána“ .
  Terapie Quantum-Touch soustředí, zesiluje a nasměrovává tuto energii k podpoře optimálního zdraví. Ulevuje od fyzických nebo emocionálních problémů.

Hudbou k harmonizaci těla a ducha

   ​Muzikoterapie přináší hluboké harmonizující zážitky z hudby, zvuků a vibrací. Zvuk přímo ovlivňuje naše tělo a psychiku, proto má velmi silný léčivý potenciál. Muzikoterapie patří mezi expresivní terapie (umělecké nebo kreativní), které využívají umění a tvoření jako terapeutické prostředky.


Crowleyho tarot

   Pomocí Crowleyho tarotu můžeme nahlédnout do aspektů, které ovlivňují řešení různých životních situací, podívat se na problémy v mezilidských vztazích, zaměstnání, bydlení atd. Nejedná se o výklad budoucnosti, ale o nástroj, který je schopen rozkrýt složitá témata.

Vizualizační terapie

Vizualizační techniky jsou mocným nástrojem při práci s vnitřními bloky, negativními emocemi, strachy... Klient přepisuje a harmonizuje prožité situace, protože minulost reálně neexistuje, pouze naše vzpomínky, dovolují nám tyto techniky vytvářet právě takové vzpomínky a situace, které potřebujeme pro svůj spokojený a šťastný život.